3700 ingilizce en sık kullanılan kelime

2009-09-11 11:41:00

İNGİLİZCE DE EN SIK KULLANILAN  KELİMELERİ  OKUNUŞLARI İLE BERABER  EKLEDİM  EVET İNGİLİZCE EVRENSEL BİR DİL HALİNE GELDİ  .  DÜNYANIN  HER  COĞRAFYASINDA   BU DİLİ  KONUŞAN  BİRİNİ MUTLAKA  BULURSUNUZ  GEREK TİCARETTE  GEREKSE EĞİTİMDE  BU DİLDE YAZILMIŞ  KÜTÜPHANELER  DOLUSU  TEZLER,  ÇEVİRİLER,DÖKÜMANLAR ,KİTAPLAR   VARDIR  BU DİLİ  ÖĞRENİN  BAŞKA  ULUSLARDA Kİ  İNSANLARLA  İLETİŞİM  KURMAK İÇİN  TİCARETTE  BİR ADIM ÖNDE OLMAK İÇİN  EĞİTİM ALANINDA  DAHA İLERİ GİTMEK İÇİN   HAYATA FARKLI AÇIDAN BAKMAK İÇİN  ÖĞRENİN. BİR DİLİ  İYİ BİRŞEKİLDE ÖĞRENMEK İÇİN  YAPILAN ARAŞTIRMALARIN VERİLERİNE GÖRE 3000 KELİME BİLMEK YETERLİDİR .GÜNDE  10 KELİME ÖĞRENSENİZ . YILDA 3650 KELİME EDER  BUDA  BİR YILDA  O DİLE  HAKİM OLACAĞINIZ ANLAMINA  GELİR TABİKİ  HER GÜN DÜZENLİ  ÇALIŞMALISINIZ . DÜŞÜNÜN  1 YIL ÇALIŞIYORSUN  SENE SONUNDA   SİNEMAYA  GİDİYORSUN  FAKAT  ALT YAZISIZ  KELİMELERİ  ANLIYORSUN  NE GÜZEL DİMİ  ARKADAŞLAR . HAYAL DEĞİL  GERÇEKTEN  HAYALLER GELECEĞİN SLAYTLARI DIR. BİR  ÖNİZLEME  FORMATIDIR  ALLAH IN BİZE   HEDİYE ETTİĞİ .HAYAL ZİNDANDAKİ İNSANI CENNETTE GEZDİRİR , HAYALLER  GELECEK İÇİN  ŞİMDİDEN  KENDİMİZE  VURDUĞUMUZ  DİKKAT  TOKATLARIDIR. EĞER İNSAN  KENDİNE  DÜŞENİ  GAYRET EDİP SABIRLA YAPSA  SONUNDA  HEDEFİNE  ULAŞIR.HAYATTA EN  ACİZ İNSANLAR  HAZIRA ALIŞAN  ÜRETMEYEN  TEMBELLERDİR . KAPALI ÇARSININ  FESÇİLER KAPISININ  ÜSTÜNDE   HATTAT  SAMİ EFENDİNİN YAZDIĞI  ÇOK  GÜZEL BİR HADİS  VAR  DİYORKİ------EL   KASİBU  HABİB ALLAH----(ALLAH ÇALIŞANI SEVER) EVET İŞLEYAN DEMİR IŞILDAR  DEMİŞ ATALARIMIZ  GELECEĞİMİZİN  PARLAMASI İÇİN   ÇOK ÇALIŞMALIYIZ . HERKESE BAŞARILAR  
Abandon ebandın TERK ETMEK
Ability ebılıti YETENEK
Able eybıl MUKTEDİR
Aboard ebord (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
About ebaut 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
Above ebav YUKARIDAKİ
Abroad ebrod YURT DIŞI
Absence ebsıns YOKLUK
Absent ebsınt 1.YOK 2.EKSİK
Absolute ebsolut MUTLAK, KESİN
Absurd ebzörd SAÇMA
Accept eksept KABUL ETMEK
Accident eksidınt KAZA
Accommodate ekomodeyt YERLEŞTİRMEK
Accommodation ekomıdeyşın KONAKLAMA YERİ
Accompany ekampıni EŞLİK ETMEK
According To ekording tu GÖRE
Account ekaunt HESAP
Accurate ekürıt DOĞRU, HATASIZ
Accuse ekküz SUÇLAMAK
Ache eyk AĞRI
Acquaint ekueynt TANIMAK,BİLMEK
Across ekros 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA
Act ekt 1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK
Active ektiv ETKİN, FAAL

Toplam 3641 Kelime okunuşu ve Türkçe Meali
A
Actor ektır ERKEK OYUNCU
Actress ektrıs KADIN OYUNCU
Actual ekçuıl GERÇEK
Add ed TOPLAMAK,EKLEMEK
Address edres ADRES
Administration edminıstreyşın İDARE
Admire edmayr BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
Admit edmit 1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK
Adult edalt YETİŞKİN
Advance edvens 1.İLERİ 2.AVANS
Advanced edvensd GELİŞMİŞ
Advantage edventıc AVANTAJ
Adventure edvençur MACERA
Advertise edvırtayz REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
Advice edvays TAVSİYE
Advise edvayz TAVSİYE ETMEK
Aerial eriyıl ANTEN
Aeroplane eıropleyn UÇAK
Affair effeyır 1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
Affect efekt ETKİLEMEK
Afford eford SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
Afraid efreid KORKMAK
After aftır SONRA
Afternoon aftırnuun ÖĞLEDEN SONRA
Afterwards aftırvördz (bir olaydan) SONRA
Again egein BİR DAHA;YİNE
Against egeinst KARŞI, ZIT
Age eyc 1.YAŞ 2.ÇAĞ
Aged eycd YAŞINDA
Agency eycınsi ACENTE
Agent eycınt TEMSİLCİ, ARACI
Aggressive egresiv SALDIRGAN, KAVGACI
Ago ego ÖNCE
Agree egrii ANLAŞMAK
Agreement egriimınt ANLAŞMA
Agriculture egrikalçır TARIM
Ahead ehed ÖNDE
Aid eyd YARDIM
Aim eym 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
Air eyr 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
Alarm alarm ALARM
Algebra alcebra CEBİR
Alike elaık HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
Alive elaıv YAŞAMAK,CANLI
All ol 1.HEP 2.TÜM 3.HER
All Right ol rayt 1.TAMAM 2.EVET
Alliance elayıns BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
Alligator aligeytır TİMSAH
Allow elov İZİN VERMEK
Almost olmost HEMEN HEMEN

Alone elon 1.YALNIZ 2.TEK
Along elong 1.BOYUNCA 2.İLERİ
Aloud elaud SESLİ
Already olredi AZ ÖNCE, ZATEN
Also olso HEM DE
Although oldo 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
Altogether oltugedır TÜMÜYLE, HEP BERABER
Always olveys HER ZAMAN
Amaze emeyz ŞAŞIRTMAK
Ambassador embesedır BÜYÜKELÇİ
Ambition embişın HIRS
Ambush embuş TUZAK
Among emong ARASINDA
Amount emaunt MİKTAR
Amuse emüuz GÜLDÜRMEK
And end VE
Angry engri KIZGIN
Animal enimıl HAYVAN
Ankle enkl AYAK BİLEĞİ
Anniversary enivörsıri YILDÖNÜMÜ
Announce enauns BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
Annoy enoy RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
Annual enyuıl YILLIK
Another enadır DİĞER, BİR BAŞKA
Answer ensır YANIT

Ant ent KARINCA
Anti anti KARŞI, ZIT, TERS
Anxiety enzayıti ENDİŞE
Anxious enkşıs ENDİŞELİ
Any eni HERHANGİ
Anybody enibadi HERHANGİ BİRİ
Anyone enivan HERHANGİ BİRİ
Anything enyting HERHANGİ BİR ŞEY
Anyway enivey HER NEYSE
Anywhere eniveır HERHANGİ BİR YER
Apart epart AYRI
Apart From epart from HARİÇ, DIŞINDA
Ape eyp MAYMUN
Apologize epolocayz ÖZÜR DİLEMEK
Apparent eperınt AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
Appeal epiıl 1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
Appear eppiır GÖRÜNMEK
Appearance eppiırıns GÖRÜNÜŞ
Appetite epıtayt İŞTAH
Apple epıl ELMA
Applicant eplikınt BAŞVURAN
Application eplikeyşın BAŞVURU
Apply eplay 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
Appoint eppoint ATAMAK
Appointment eppointmınt 1.RANDEVU 2.ATAMA

Appreciate eprişieyt MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
Approach eproç 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
Approve epruv ONAYLAMAK
Approximate eproksimıt YAKLAŞIK OLARAK
Apricot eprikot KAYISI
April eyprıl NİSAN
Archbishop arçbişıp BAŞPİSKOPOS
Architect arkitekt MİMAR
Architecture arkitekçır MİMARİ
Area eriya ALAN, BÖLGE
Argue argüu TARTIŞMAK
Argument argümınt TARTIŞMA
Arise erayz KALKMAK, YÜKSELMEK
Aristocrat eristokrat ARİSTOKRAT
Arm arm KOL, SİLAH
Armchair armçeir KOLTUK
Armour armır ZIRH
Army armi ORDU
Around eraund 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
Arrange ereync DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
Arrest erest TUTUKLAMAK
Arrival erayvıl VARIŞ
Arrive erayv VARMAK
Arrow erov OK
Art art SANAT

Article artikl 1.MAKALE 2.EŞYA
Artificial artifişıl YAPAY
Artist artist SANATÇI
As ez 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
Ash eş KÜL
Ashamed eşeymd UTANMIŞ
Aside esayd BİR YANDA
Ask esk SORMAK, İSTEMEK
Asleep esliip UYKUDA
Ass es 1.EŞEK 2.APTAL
Assembly esembli 1.MONTAJ 2.OTURUM
Assist esist YARDIM ETMEK
Assistant esistınt YARDIMCI
Associate esoşieyt İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
Assume esuym VARSAYMAK
Astonish estoniş ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
At et DE..DA eki
Atmosphere etmosfiır HAVAKÜRE, ATMOSFER
Attach eteç BİRLEŞTİRMEK
Attack etek SALDIRMAK, ATAK
Attempt etempt DENEMEK
Attend etend KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
Attention etenşın DİKKAT
Attitude etitüud YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
Attractive etrektiv ÇEKİCİ

 
August ogust AĞUSTOS
Aunt aant TEYZE, HALA
Autumn otumn SONBAHAR
Available eveylıbl HAZIR, SERBEST, BOŞTA
Avenue evenyu CADDE
Average evirıç ORTALAMA
Avoid evoid KAÇINMAK
Awake eveyk UYANIK
Aware eveyr BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
Away evey BURADAN, BURADA DEĞİL
Awful oful KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
Axe eks BALTA
Abolish ebolış İPTAL ETMEK
Abolition ebolışın KALDIRMAK
Absorb ıbsorb 1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK
Abuse ebyus KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME
Academic ekıdemik AKADEMİK
Accelerator ekselıreytır GAZ PEDALI
Accent eksınt ŞİVE, AKSAN
Access ekses 1)GİRİŞ 2)YOL
Accessible eksesıbıl 1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR
Accounting ekaunting MUHASEBE
Accumulate ekyumyuleyt TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK
Accused ekyuzıd 1)SANIK 2)SUÇLAMAK
Accustom ekastım ALIŞTIRMAK


Accustomed ekastımd ALIŞIK,ALIŞKIN
Achieve e?iv ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK
Achievement e?ivmınt BAŞARI
Acid esid ASİT
Acknowledge eknolı? DOĞRULAMAK
Acquire ikwaır EDİNMEK
Acquisition ekwızışın EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA
Addict edikt TİRYAKİ,MÜPTELA
Admiral edmirıl AMİRAL
Admission edmişın 1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ
Adopt edopt 1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK
Adverse edvörs ZIT,KARŞI
Airport eyirport HAVA ALANI
Album elbım ALBÜM
Alcohol elkıhol ALKOL
Allocate elıkeyt TAHSİS ETMEK, DAĞITMAK,BÖLÜŞTÜRMEK
Allocations elıkeyşın TAHSİSAT
Allowance elauıns DÜZENLİ SAĞLANAN PARA,HARÇLIK
Ally elay ANLAŞMA,BİRLEŞME
Alphabet elfıbit ALFABE
Alter oltır DEĞİŞTİRMEK
Alternative oltörnıtiv ALTERNATİF, SEÇENEK
Amateur emıtör AMATÖR
Ambulance embyulıns AMBULANS
Amend emend DÜZELME, AYARLAMA


Ample empıl GENİŞ, BOL
Anchor enkır 1)ÇAPA 2)DEMİR ATMAK (Gemi)
Angel eyncıl MELEK
Anger engır KIZMAK
Angle engıl AÇI, KÖŞE
Anticipate entisipeyt 1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK
Antique entik ANTİKA
Anxiously enkşıslıy ENDİŞELİ OLMAK
Apartment epartmınt APARTMAN DAİRESİ
Apparently eparıntliy BARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK
Article Of Association artıkıl ıv ısosieyşın ANA SÖZLEŞME
Aspect espekt GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM
Asset eset VARLIK
Association esuşeytın CEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN
Assurance eşurıns GÜVEN,İNANÇ,SÖZ
Assure eşuır TEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK
Assured eşurıd 1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN
Attachment eta?mınt İLAVE, EK
Attendant ıtendınt 1) HİZMETÇİ, HİZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KİMSE
Auction okşın MÜZAYEDE, MEZAT
Audience odyıns İZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)
Augment ogment İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK
Augmentation ogmentetişın ZAM, EKLEME
Author othır YAZAR
Authority othoriti OTORİTE

Award iwood MÜKAFAT
Awkward okvırd 1)ACEMİ,SAKAR 2)KULLANILMASI,ANLAŞILMASI GÜÇ

B

Baby beybi BEBEK
Back bek 1.ARKA 2.SIRT
Backbone bekbon 1.SIRT KEMİĞİ 2.BİR İŞİN TEMELİ
Background bekraund 1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL
Backward bekvörd GERİYE DOĞRU
Bad bed KÖTÜ
Badly bedli 1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA
Bag beg ÇANTA
Baggage begıc BAGAJ
Bake beyk PİŞİRMEK
Baker beykır FIRINCI
Balance belıns 1.DENGE 2.BAKİYE
Balcony belkıni BALKON
Bald bold KEL
Ball bol 1.TOP 2.BALO
Ballerina belıriinı BALERİN
Ballet baley BALE
Balloon baluun BALON
Ban ben YASAK
Banana bınana MUZ
Band bend 1.BANT (şerit) 2.BANDO
Bank benk BANKA
Banker benkır BANKA YÖNETİCİSİ, BANKER
Banknote benknot KAĞIT PARA
Bankrupt benkrapt İFLAS


Bar bar 1.ÇUBUK 2.BAR
Bare beyr ÇIPLAK, BOŞ
Bargain bargın 1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEPİR
Barrel berıl 1.VARİL 2.NAMLU
Base beys 1. TABAN 2.ÜS
Basement beysmınt BODRUM
Basin beysn KAZAN
Basket baskıt SEPET
Bath bath YIKANMAK
Bathe beth YIKAMAK (bedenin bir bölümünü)
Battle betl SAVAŞ, MUHAREBE
Bay bey KOY
Beach biiç SAHİL
Bean biin FASULYE
Bear beır 1.TAŞIMAK, DAYANABİLMEK 2.AYI
Beard bıed SAKAL
Beast biist CANAVAR
Beat biit 1.VURMAK 2.YENMEK
Beautiful büutiful GÜZEL
Beauty büuti GÜZELLİK
Because bikoz ÇÜNKÜ
Become bıkam GELİŞMEK, DEĞİŞMEK
Bed bed YATAK
Bee bii ARI
Beef biif DANA ETİ


Beer biır BİRA
Beetle biitl HAMAMBÖCEĞİ
Before bifor ÖNCE
Beg beg DİLENMEK
Begin begın BAŞLAMAK
Behave biheyv DAVRANMAK
Behind bihaynd ARKADA, GERİDE
Being biing VARLIK
Believe bıliiv İNANMAK
Bell bel ZİL, ÇAN
Belong bilong AİT OLMAK
Below bilov ALTTA, AŞAĞIDA
Belt belt KEMER
Bench benç 1.TEZGAH 2.BANK
Bend bend EĞMEK, EĞİLMEK
Beneath bınith ALTINDA
Benefit benıfit YARARI OLMAK
Berry beri KÜÇÜK ÇEKİRDEKSİZ MEYVE
Beside bisayd YANINDA
Besides bisaydz HEM DE
Best best EN İYİ
Bet bet İDDİA ETMEK, İDDİAYA GİRMEK
Better better DAHA İYİ
Between bitviin ARASINDA
Beyond biyand ÖTESİNDE

Bicycle baysikl BİSİKLET
Big big BÜYÜK
Bike bayk BİSİKLET
Bill bil 1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ)
Bin bin KAP
Bind baynd BAĞLAMAK
Bird börd KUŞ
Birth börth DOĞUM
Biscuit biskit BİSKÜVİ
Bishop bişıp PİSKOPOS
Bit bit 1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLİ
Bite bayt ISIRMAK
Black blek SİYAH
Blame bleym SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK
Blank blenk BOŞLUK
Blanket blenkıt BATTANİYE
Blast blast PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK
Bless bles (Tanrı'dan) KORUNMASINI DİLEMEK, TAKDİS
Blind blaynd KÖR
Block blok BLOK
Blood blad KAN
Bloom bluum ÇİÇEK, ÇİÇEK AÇMAK
Blow blou ÜFLEMEK, PATLAMAK
Blue blu 1. MAVİ 2.MUTSUZ
Bluff blaf BLÖF

Board boord BİNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL
Boast boust ÖVÜNMEK
Boat bout BOT;SANDAL
Body badi GÖVDE;VÜCUT
Boil boıl KAYNAMAK
Bold bould CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs.
Bomb bomb BOMBA
Bone boun KEMİK
Bonfire bonfayır MEYDAN ATEŞİ, ŞENLİK ATEŞİ
Book buk KİTAP
Book buk YER AYIRTMAK
Border bordır SINIR
Bore bor CAN SIKMAK
Bored bord CANI SIKILMIŞ
Born born DOĞMUŞ
Borrow borou ÖDÜNÇ ALMAK
Boss bos PATRON
Both bouth İKİSİ
Bottle botl ŞİŞE
Bottom botım EN ALT, DİP
Bow bou YAY
Bowl boul TAS
Box boks 1.KUTU 2.BOKS
Boy boy ERKEK ÇOCUK
Bra bra SUTYEN

Brain breyn BEYİN
Brass bras PİRİNÇ (metal)
Brave breyv KORKUSUZ, CESUR
Bread bred EKMEK
Break breyk KIRMAK
Breakfast brekfıst KAHVALTI
Breath breth NEFES
Breathe brith NEFES ALMAK
Brick brik TUĞLA
Bridge bric KÖPRÜ
Brief briif KISA, ÖZETLİ
Bright brayt PARLAK
Bring bring GETİRMEK
Broad brood GENİŞ
Broadcast broodkast YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla)
Broom bruum SÜPÜRGE
Brother bradır ERKEK KARDEŞ, AĞABEY
Brown braun KAHVERENGİ
Brush braş 1.FIRÇA 2.FIRÇALAMAK
Budget bacıt 1.BÜTÇE 2.BÜTÇE YAPMAK
Build bild İNŞA ETMEK, YAPMAK
Building bilding BİNA
Bulb balb AMPUL
Bump bamp ÇARPIŞMA
Bumper bampır TAMPON (araba)

Bumpy bampi ENGEBELİ
Bunch banç DESTE, DEMET
Bungalow banglou BUNGALOV
Burglar börglır HIRSIZ
Burn börn YANMAK
Burst börst PATLAMAK
Bury böri GÖMMEK
Bus bas OTOBÜS
Bush buş ÇALI
Business biznıs İŞ
Busy bizi MEŞGUL
But bat FAKAT
Butcher butçır KASAP
Butter batır TEREYAĞ
Button batn DÜĞME
Buy bay SATIN ALMAK
By bay YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR
Babysitter beybisitır ÇOCUK BAKICISI
Bachelor be?ılır 1)BEKAR 2)ÜNİVERSİTENİN İLK DERECESİ
Backbone bekbon 1)OMURGA 2)TEMEL TAŞI, EN ÖNEMLİ BÖLÜM
Bale beyl BALYA (Halı,Tütün vs.)
Banal bınaal BANAL,ADİ
Bandage bendı? BANDAJ,YARA BANDI
Baneful beynful KÖTÜ, KÖTÜ ŞEY (A Baneful ınfluence=Kötü etki)
Banish beniş 1)SÜRGÜNE YOLLAMA 2)DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇME

Barbarous barbırıs BARBAR, VAHŞİ
Barber baabır BERBER
Basin beysın 1) LEĞEN 2) LEĞEN DOLUSU 3) HAVZA
Bastardize bestırdayz 1)DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK 2)KONUNUN ANLAMINI DEĞİŞTİRMEK
Battery betıri PİL
Bawl bavıl BAĞIRMAK VEYA AĞLAMAK (Seslice)
Beforehand bifor hend ÖNCEDEN
Bias bays ÖN YARGI,EĞİLİM
Birthday börthdey DOĞUMGÜNÜ
Bladder bledır 1) MESANE, KESE, SİDİK TORBASI 2)İÇ LASTİK
Blade bleyd USTURA, BIÇAK
Blister blistır KABARCIK
Blockade blokeyd ABLUKAYA ALMA
Blouse blauz BLUZ
Bodyguard badigard KORUMA GÖREVLİSİ, GORİL
Boiler boylır KAZAN
Bolt bolt 1)CIVATA2)SÜRGÜ(kapı) 3)ANİ KAÇIŞ(korkuyla) 4)SOMUN
Bonnet bonıt 1)ÇOCUK BAŞLIĞI 2)ARABANIN KAPUTU
Bony boni ÇOK ZAYIF
Booklet buklıt BROŞÜR
Boom buum 1)PATLAMAK 2)ÇOK HIZLI GENİŞLEMEK
Boot buut 1)AYAKKABI,BOT 2)BAGAJ
Boring boring SIKICI (I'm bored=Sıkıldım,I'm boring=Sıkıcıyım)
Bother bodır CAN SIKMAK,ÜZMEK
Bounce bauns 1)YANSITMAK 2)ZIPLATMAK (Top vs.)

Bound baund BAĞLI, SINIRLI,ATLAMAK
Boundary baundri SINIR
Brake breyk FRENLEMEK, FREN
Branch bran? 1)DAL 2)ŞUBE,KOL
Brand brend 1)MARKA 2)LEKELEMEK,KÖTÜ ÜN
Brand-New brend niyu YENİ MODEL,YEPYENİ
Break Down brek davn 1)ÇÖKÜŞ 2)AYIRMA,SINIFLAMA,DETAYLANDIRMA
Break-Out brek aut 1)ANİDEN BAŞLAMA,PATLAK VERME(SAVAŞ)2)KAÇMAK(HAPİS)
Breast brest GÖĞÜS
Bribe brayb RÜŞVET
Bride brayd GELİN
Briefcase brifkeys İŞ ÇANTASI
Brilliant brilyınt PARLAK,AKILLI
Brochure brıuşır BROŞÜR
Broken brıukın KIRIK
Broker brıukır KOMİSYONCU,SİMSAR
Brooch broş BROŞ, İĞNE
Brother-In-Law bradır in lo KAYINBIRADER
Brow brau ALIN
Bucket bakıt KOVA
Bull bul BOĞA
Bullet bulıt MERMİ
Bureau büuro BÜRO
Bureaucracy bürakresi BÜROKRASİ
By The Way bay dı vey BUNUN YANINDA, AKLIMA GELMİŞKEN

C
Cab keb TAKSİ
Cable keybl 1.KABLO 2.TELGRAF
Cage keyc KAFES
Cake keyk KEK
Calculate kalkuleyt HESAPLAMAK
Calendar kelindır TAKVİM
Call kol 1.ÇAĞIRMAK 2.TELEFON ETMEK 3.KISA ZİYARET
Calm kaam SAKİN
Camera kemıra KAMERA
Camouflage kamuflaaj SAKLAMAK
Camp kemp KAMP
Campaign kempein KAMPANYA
Campus kempıs KAMPÜS
Can ken TENEKE KUTU
Canal knal KANAL
Cancel kensıl İPTAL ETMEK
Cancer kensır KANSER
Candidate kendidıt ADAY
Candle kendl MUM
Canteen kantiin KANTİN
Capacity kpasiti KAPASİTE
Capital kepıtl 1.BAŞKENT 2.BÜYÜK HARF 3.SERMAYE, ANAMAL
Captain keptın 1.KAPTAN 2.YÜZBAŞI
Capture kepçır 1.ELE GEÇİRMEK 2.HAPSE ATMAK
Car kaar ARABA

Caravan karavan KARAVAN
Card kaad KART
Cardigan kardigın HIRKA
Care keyr DİKKAT, ÖZEN
Career kariır MESLEK
Carnival karnivıl KARNAVAL
Carpenter karpıntır MARANGOZ
Carpet kaarpıt HALI
Carriage keriıc 1.FAYTON 2.VAGON
Carry keri TAŞIMAK
Case keys 1.KUTU,KAP 2.DAVA
Cash keş NAKİT
Castle kesl KALE
Cat ket KEDİ
Catch keç YAKALAMAK
Cattle ketl BÜYÜKBAŞ HAYVAN
Cause koz 1.NEDEN 2.NEDEN OLMAK
Ceiling silign TAVAN
Cell sel HÜCRE (hapis,beyin v.b)
Cellar selır KİLER, BODRUM
Century sençri YÜZYIL
Ceremony serımıni SEREMONİ
Certain sörtın KESİN,BELİRLİ, EMİN OLMAK
Certainly sörtınli KUŞKUSUZ
Certificate sertıfıkeyt SERTİFİKA

Chain çeyn ZİNCİR
Chair çeır İSKEMLE
Chairman çeırmen YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Chalk çolk TEBEŞİR
Challenge çalınc MEYDAN OKUMA
Champion çempiın ŞAMPİYON
Championship çempiınşip ŞAMPİYONA
Chance çens ŞANS, FIRSAT
Change çeync 1.DEĞİŞMEK 2.DEĞİŞİM 3.BOZUK PARA
Character kerıktır KİŞİLİK
Charge çarc 1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK
Charm çarm ÇEKİCİLİK
Charming çarming ÇEKİCİ
Chatter çetır GEVEZELİK YAPMAK
Cheap çiip UCUZ
Cheat çiit 1.HİLECİ 2.HİLE YAPMAK, KOPYA ÇEKMEK
Check çek KONTROL ETMEK
Cheer çiır 1.NEŞE 2.COŞTURMAK
Cheese çiiz PEYNİR
Chemical kemıkl KİMYASAL
Cherry çeri KİRAZ
Chess çes SATRANÇ
Chewing-Gum çuving gam SAKIZ
Chicken çikın PİLİÇ
Chief çif ŞEF

Child çayld ÇOCUK
Childhood çayldhuud ÇOCUKLUK
Chin çin ÇENE
Choose çuz SEÇMEK
Christian krisçın HIRİSTİYAN
Church çörç KİLİSE
Cigarette sigıret SİGARA
Cinema sinıma SİNEMA
Circle sörkl 1.ÇEMBER 2.GRUP (ÇEVRE)
Circular sörkulır YUVARLAK, ÇEMBERSEL, SİRKÜLER (imza v.b)
Circumstances sörkımstansıs DURUM, VAZİYET
Circus sörkıs SİRK
Citizen sitizn YURTTAŞ
City siti KENT;SİTE
Civic sivik 1.KENTE AİT 2.'CIVIC DUTY': YURTTAŞLIK GÖREVİ
Civil sivl SİVİL
Claim kleym İLERİ SÜRMEK, SAVLAMAK
Clasp klasp SIKICA TUTMAK
Class klas SINIF
Classic klesik KLASİK
Clean kliin 1.TEMİZLEMEK 2.TEMİZ
Clear kliır 1.AÇIK, BERRAK, ANLAŞILAN 2.(ortalığı) TOPLAMAK
Clerk klark MEMUR
Clever klevır AKILLI
Climb klaymb TIRMANMAK, YÜKSELMEK

Cloakroom kloukrum VESTİYER, TUVALET
Clock klok SAAT
Close klous YAKIN
Close klouz 1.SON 2.KAPALI 3.KAPATMAK
Clothes klouthz GİYSİLER (her zaman çoğuldur )
Cloud klaud BULUT
Club klab 1.KLÜP 2.(kağıt oyunlarında) SİNEK
Coach kouç 1.ANTRENÖR 2.YOLCU VAGONU 3.ŞEHİRLERARASI OTOBÜS
Coal kol KÖMÜR
Coat kout PALTO
Cobweb kobveb ÖRÜMCEK AĞI
Coconut kokonat HİNDİSTAN CEVİZİ
Coffee kafi KAHVE
Coffin kofin TABUT
Coin koin MADENİ PARA
Cold kould SOĞUK
Collar kolır YAKA, TASMA
Collect kolekt TOPLAMAK
Colour kalır RENK
Comb kom TARAK
Come kam GELMEK
Comfort kanfırt KONFOR ,RAHAT
Comfortable kanfırtıbıl KONFORLU
Command komand KUMANDA ETMEK
Commence kımens BAŞLAMAK

Commercial kımörşıl 1.TİCARİ 2.REKLAM ( filmi )
Common kamın 1.AVAM, BASİT, SADE 2.ORTAK ,MÜŞTEREK
Community komüniti TOPLUM
Company kampany 1.ŞİRKET, KUMPANYA 2.BERABERLİK, ARKADAŞLIK
Comparatively kımpırativli MUKAYESELİ OLARAK
Compare kımpeyr MUKAYESE ETMEK
Compass kampıs 1.PUSULA 2.PERGEL
Compete kımpiit YARIŞMAK
Competition kompitişn 1.YARIŞMA 2.REKABET
Complain kımpleyn YAKINMAK, ŞİKAYET ETMEK
Complete kımpliit BÜTÜN, TÜM, TAMAMI, BİTMİŞ
Compliment komplimınt İLTİFAT, KOMPLİMAN, HEDİYE
Compound kompaund BİRLEŞİK, BİLEŞİK
Concern konsörn 1.İLGİLENDİRMEK 2.ÜZÜLMEK
Concert kansıt KONSER
Conclude konkluud 1.SONUCA ULAŞMAK 2.KARAR VERMEK
Condition kındişın DURUM, ŞART
Confess kınfes İTİRAF ETMEK
Confidence konfidıns GÜVEN
Confuse kınfüuz (kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK
Congratulate kongraçuleyt KUTLAMAK
Connect konekt BİRLEŞTİRMEK
Conquer konkuır İŞGAL ETMEK
Conscience konşıns VİCDAN, BİLİNÇ
Conscious konşıs BİLİNÇLİ

Consider konsidır 1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK 2.DÜŞÜNMEK
Consideration konsidıreyşın DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ
Consist kınsist OLUŞMAK
Consul konsl KONSOLOS
Consult kınsalt DANIŞMAK
Consultation konslteyşın TOPLANTI, KONSÜLTASYON
Contain konteyn KAPSAMAK
Container konteynır KAP
Content kontent TATMİN OLMUŞ
Contents kontents İÇERİK
Continuous kontinuıs SÜREKLİ
Contrary kontrıri TERSİNE, ZIDDINA
Contrast kıntrast KARŞILAŞTIRMAK
Control kontroul KONTROL ETMEK, YÖNETMEK
Convenience konvinyıns UYGUNLUK, KOLAYLIK
Convenient konvinyınt ELVERİŞLİ, UYGUN
Conversation konverseyşın SÖYLEŞİ
Cook kuuk 1.AŞÇI 2.YEMEK PİŞİRMEK
Cool kuul 1.SERİN 2.SERİNLETMEK, SOĞUTMAK
Cop kap POLİS
Copper kapır BAKIR
Copy kopi KOPYALAMAK, TAKLİT ETMEK
Corn korn 1. EKİN, MISIR 2.NASIR (tread on someone~s corns)
Corner kornır KÖŞE
Correct korekt 1.HATASIZ 2.DÜZELTMEK

Cost kost MALİYET, MAL OLMAK
Costly kostli PAHALI
Cottage kotıc KÖY EVİ
Cotton kotn PAMUK
Cough kof ÖKSÜRMEK
Council kaunsl KONSEY
Count kaunt SAYMAK
Country kantri 1.ÜLKE 2.KIRLIK ALAN
Couple kapıl 1.ÇİFT (karı-koca v.b) 2.BİR KAÇ
Courage karıc CESARET
Course kors 1.GİDİŞAT 2.KURS
Court kort 1.MAHKEME 2.KORT
Cousin kazn KUZEN
Cover kavır KAPLAMAK
Cow kau İNEK
Coward kauırd KORKAK
Crack krek KIRMAK
Crash kreş ÇARPIŞMAK (sertçe), ÇARPIŞTIRMAK
Crazy kreyzi ÇILGIN
Cream kriim 1.KREMA 2.KREM 3.KİRLİ BEYAZ
Creation krieyşın YARATIŞ
Creature kriiçır YARATIK
Crime kraym SUÇ
Criminal kriminl SUÇLU (yasa önünde)
Criticize kritisayz ELEŞTİRMEK

Crop krop ÜRÜN (toprak ürünü)
Cross kros 1.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK,ÇAPRAZLAMA GİTMEK 2.HAÇ
Crossing krosing GEÇİT
Crossroads krosroudz KAVŞAK
Crowd kraud KALABALIK
Crown kraun TAÇ
Cruel kruıl ZALİM
Cruise kruuz 1.DENİZ GEZİSİ 2.KITALARARASI SİLAH
Crush kraş KIRMAK (basarak)
Cry kray BAĞIRMAK, AĞLAMAK
Cube küub KÜP
Cucumber küukambır HIYAR
Cultivate kaltıveyt TOPRAKLA UĞRAŞMAK
Culture kalçır KÜLTÜR
Cup kap 1.FİNCAN 2.KUPA
Cure küur İYİLEŞTİRMEK, TEDAVİ, İŞLEM
Curiosity küriositi MERAK
Curious küriyıs 1.MERAKLI 2.OLAĞANDIŞI
Curl körl KIVIRMAK
Current karınt 1.AKIM 2.CARİ 3.KUR
Curse körs LANET
Curtain körtn PERDE
Curve körv EĞRİ
Custom kastım GELENEK
Customer kastımır ALICI, MÜŞTERİ

Customs kastımz GÜMRÜK
Cut kat KESMEK
Cycle saykl BİSİKLET, TUR
Cabbage kebic LAHANA
Cabin kebin KABİN
Cabinet kebınıt KABİNE
Calf kaıf 1)FİL veya BALİNA YAVRUSU, BUZAĞI 2)BALDIR
Camel keml DEVE
Canary kıneri 1) KANARYA KUŞU 2)KANARYA SARISI
Cancellation kensıleyşın İPTAL
Cannon kenın TOP (silah)
Capable keypıbıl MUKTEDİR
Carbon-Paper karbın peypır KARBON KAĞIDI
Carefree keyfri ÖNEMSEMEYEN
Careful keyrfıl DİKKATLİ
Careless keyrlıs DİKKATSİZ
Cargo kargo KARGO
Carrier keriyır TAŞIYICI
Carrot kerıt HAVUÇ
Carryover keriovır DEVİR
Cartridge kartrı? KARTUŞ,ŞARJÖR
Cash-Register keş-recıstır YAZAR KASA
Casual keşuıl 1)PLANLANMIYAN (casual meeting) 2)NORMAL, SADE
Caterpillar ketırpilır TIRTIL
Cauliflower koliflavır KARNIBAHAR

Caution koşın UYARI
Cave keyv MAĞARA
Cease siis DURDURMAK
Cease-Fire siis-fayır ATEŞ-KES
Celebration selibreyşın KUTLAMA
Cement sıment ÇİMENTO
Central sentrıl MERKEZİ
Centre sentır ORTA, MERKEZ
Cereal siyriyıl TAHIL, MISIR
Chamber ?embır ODA (Chamber of commerce = Ticaret odası vb.)
Champagne şempeyn ŞAMPANYA
Channel ?enıl KANAL (TV, radyo gibi.)
Chapter ?eptır BÖLÜM, KONU
Charity ?erıti HAYIR SEVERLİK,YARDIM SEVERLİK
Charlatan carlıtın ŞARLATAN
Chart ?art TABLO,ÇİZELGE
Charter ?artır 1)PATENT,BERAT,DEVLET ONAYLI 2)KİRALIK UÇAK,GEMİ vb.
Chase ?eys KOVALAMAK
Chat ?et ÇENE ÇALMAK,SOHBET
Cheek ?iik 1)YANAK 2)POPO
Cheeky ?iki YÜZSÜZ,KABA,KİBAR OLMAYAN
Cheerful ?iirful NEŞELİ,ŞEN,MUTLU
Chef şef AHÇI,ŞEF (Yalnız yiyecek konusunda )
Cheque ?ek ÇEK
Chest ?est 1)GÖĞÜS 2)SANDIK

Chest Of Drawers ?est of drewır ÇEKMECELİ DOLAP, KONSÜL
Chestnut ?esnat KESTANE
Chilli ciliy ÇOK ACI
Chilly ?iliy RAHATSIZ EDİCİ SOĞUK
Chimney ?imni BACA
China ?aynı 1) ÇİN 2) ÇİNİ ,porselen v.b
Chip ?ip UFAK PARÇA
Chocolate ?aklıt ÇİKULATA
Choice ?oyıs SEÇİM, İSTEK, TERCİH
Choke ?ok 1)BOĞMA,TIKAMA (BOĞARAK ÖLDÜRMEK) 2)JİKLE
Chop cop 1)KESMEK,YARMAK 2)PİRZOLA
Chuckle ?akıl KIKIRDAMA
Cigar sigaar PURO
Circuit sörkıt DEVRE(Close cırcuıt TV,Short-cırcuıt=Kısa devre vb)
Claimant klemınt MAHKEMEDEN HAK TALEP EDEN,DAVACI
Clap klep ALKIŞLAMAK
Clay kıley KİL
Client klaynt MÜŞTERİ,MÜVEKKİL
Climate klaymıt IKLIM
Clinic klınik KLİNİK
Clip klip KIRPMAK,KESMEK,KLİPS (Kağıt,sa? vb.)
Cloth kloth BEZ ( a piece of cloth )
Clown klaun PALYAÇO
Clue klu İPUCU
Clutch kla? 1) DEBRİJAJ 2) KAVRAMA

 
Co ko BERABER (Co-operate,Co-education)
Coast kost KIYI, SAHİL
Cock kak 1)HOROZ,ERKEK KUŞ 2)ERKEKLİK ORGANI
Cocoa koko KAKAO
Code kod KOD
Collapse kıleps 1)ÇÖKMEK 2)KATLAMAK
Colleague koliig MESLEKTAŞ
Collective Agreement kollektiv egrimınt TOPLU SÖZLEŞME
Colonel körlnıl ALBAY
Column kolım SÜTUN
Coma komı KOMA, KOMA HALİ
Come Across kam ekros TESADÜFEN KARŞILAŞMAK VEYA BULMAK
Comet kamit KUYRUKLU YILDIZ
Commemorate kımemoreyt ANMAK (Kötü, üzücü bir olayı)
Commission kamişın 1)ATAMAK,GÖREVLENDİRMEK 2)KOMİSYON (kurul,ücret)
Commit kımit SUÇ İŞLEMEK (To commit murder)
Commitment komitmınt 1)TAAHHÜT 2)SORUMLULUK
Communicate kımyunikeyt İLETİŞİM
Commute kımyut EVDEN İŞE HERGÜN UZUN YOL GİDİP GELMEK
Compensate kompınseyt TELAFİ ETMEK,KARŞILAMAK
Compensation kompınseyşın TELAFİ,TAZMİNAT
Complicated komplıkeytıd KARIŞIK,KOMPLİKE
Components kımponınt UNSUR, PARÇA, BİLEŞİMDE BULUNAN
Compose kımpoz YAPIM (Şiir,şarkı,sanat eseri)
Composition kompızişın KOMPOZİSYON, BİRLEŞİK

Compromise komprımayz UZLAŞMA
Computer kompitür KOMPÜTÜR,BİLGİSAYAR
Concentrate konsıntreyt KONSANTRE,YOĞUN
Concept konsept GENEL FİKİR,DÜŞÜNCE,ANLAYIŞ-I have no conception why
Concern konsöön İLGİ,ÜZÜNTÜ,ENDİŞE
Conclusion kınkıluşın KARAR,SONUÇ
Condemn kındem 1)CEZALANDIRMAK 2)MAHKUM ETMEK(veya zorunlu kılmak)
Conduct kondakt DAVRANIŞ, TAVIR,YOL GÖSTERMEK
Cone kon 1)KONİ 2)KÜLAH (Dondurma)
Conference konfırıns KONFERANS
Confine kınfayn KUŞATMAK,HAPSETMEK,SINIRLAMAK
Conflict konflıkt ÇATIŞMA,ÇELİŞKİ
Consent kınsent KABUL ETME,ONAYLAMA
Consequently konsikvıntly BUNDAN DOLAYI,SONUÇ OLARAK,SONUNDA
Consign kınsayn 1)SATIŞ İÇİN GÖNDERME2)BAŞKASINA DEVRETME(sorumluluk
Consistent kansıstınt TUTARLI, UYUMLU (kişi, yazı vb)
Constitute konstituut OLUŞMAK,KURMAK
Constitution konstituşın ANAYASA
Construct kınstrak İNŞA ETMEK,YAPMAK
Consume kınsyuum TÜKETMEK
Consumption kınsomşın TÜKETİM
Contact kontekt TEMAS, DOKUNMA
Contest kontest YARIŞMA
Continent kontınınt KITA
Contract kontrekt KONTRAT,ANLAŞMA

Contribute kıntrıbiyut KATKIDA BULUNMAK
Convict konvıkt MAHKUM,SUÇLU
Convince kınvins İKNA ETMEK
Co-Operate koopereyt BİRLİKTE ÇALIŞMAK
Cope kop BAŞA ÇIKMAK,AYAK UYDURMAK
Cordon kordın 1)POLİS 2)ASKER KORDONU
Cork kook MANTAR ,(Cork-screw :mantar açacağı)
Corpse korps CESET
Correspondent korıspondınt 1)MEKTUPLAŞAN,MEKTUBA CEVAP VEREN 2)MUHABİR
Corridor koridoor KORİDOR
Corruption kırapşın RÜŞVETÇİLİK,YOLSUZLUK
Cosmetic kozmetik KOZMETİK
Costume kostiyum KOSTÜM
Coupe kupe SPOR ARABA
Coupon kuupon KUPON
Cracker krekır KRAKER
Cramp kremp KRAMP
Crane kreyn VİNÇ İLE KALDIRMAK, VİNÇ
Credit kredit KREDİ
Crisis kraysız KRİZ
Crisp krisp CİBS,KIZARMIŞ KURU PATATES
Crisp krisp 1)İNCE 2)KAŞ
Critical kritikıl KRİTİK
Crocodile krokıdayl AFRİKA TİMSAHI
Crossword krosvörd ÇAPRAZ BULMACA

Crow kro 1)KARGA 2)HOROZ ÖTÜŞÜ
Crucial kuruşıl EN ÖNEMLİ AN (Karar i?in vb.)
Crude crud PETROL ( Crude oil=Ham petrol)
Curry köri HAFİF ACILI
Cushion kuşın YASTIK
Cylinder siylındır SİLİNDİR

D

Dad ded BABA
Daily deyli GÜNLÜK
Dam dem BARAJ
Damp demp NEMLİ
Dance dens DANS
Danger deyncır TEHLİKE
Dangerous deyncrıs TEHLİKELİ
Dare deyr 1.CESARETLİ OLMAK,CÜRET GÖSTERMEK 2.MEYDAN OKUMAK
Dark dark 1.KARANLIK 2.KOYU 3.SİYAH TENLİ
Dash deş 1.FIRLAMAK ANİDEN KOŞMAK 2.- işareti
Date deyt GÜNÜN TARİHİ
Daughter dotır KIZ ÇOCUK
Day dey GÜN
Dead ded ÖLÜ
Deal diıl ALIP SATMAK (ticari), İŞ YAPMAK
Dear diır 1.SEVGİLİ, SEVİLEN 2.PAHALI
Death deth ÖLÜM
Deceive dısiiv KANDIRMAK
December dısembır ARALIK (ayı)
Decide disayd KARAR VERMEK
Decision dısijn KARAR
Declare dikleır AÇIKLAMAK
Decorate dekıreyt DÖŞEMEK, DEKORE ETMEK
Deed diid 1.EYLEM 2.TAPU
Deep diip DERİN

Deer diır GEYİK
Defeat dıfiit KAYBETMEK (oyunda,savaşta,vs.)
Defence difens SAVUNMA, DEFANS
Defend difend SAVUNMAK
Definite defınit KESİN, BELİRLİ
Degree dıgrii DERECE
Delay dıley GECİKTİRMEK, ERTELEMEK
Delicate delikıt NAZİK
Delicious dılişıs LEZZETLİ
Delight dılayt HOŞNUTLUK
Delightful dılaytful HOŞNUT EDİCİ
Deliver delivır DAĞITMAK, DAĞITIM
Demand dimend İSTEK, TALEP, İHTİYAÇ
Demolish dımoliş YIKMAK, PARÇALAMAK
Demonstrate demonstreyt AÇIKÇA GÖSTERMEK, DEMONSTRE ETMEK
Demonstration demonstreyşın GÖSTERİ
Dentist dentist DİŞÇİ
Deny dınay İNKAR ETMEK, YALANLAMAK
Depart dıpart AYRILMAK
Department dıpartmınt BÖLÜM;DEPARTMAN
Depend dıpend BAĞIMLI OLMAK, İHTİYACI OLMAK
Deposit dıpozıt DEPOZİT
Depress dıpres BUNALTMAK
Depth depth DERİNLİK
Describe dıskrayb TANIMLAMAK, BETİMLEMEK

Desert dezırt 1.ÇÖL 2.TERK ETMEK(haksız yere)
Deserve dızörv HAKKETMEK, LAYIK OLMAK
Design dızayn DİZAYN
Desire dızayr ARZU
Desk desk SIRA;MASA
Despair dıspeır ÜMİTSİZLİK
Dessert dızört TATLI (yiyecek)
Destroy dıstroy YIKMAK
Destruction dıstrakşın YIKIM
Detail diteyl AYRINTI, DETAY
Determined dıtörmind AZİMLİ
Develop dıvelop GELİŞMEK, BÜYÜMEK, RESİM BASMAK
Development dıvelopmınt GELİŞME
Devil devl ŞEYTAN
Dial dayıl 1.GÖSTERGE 2.TELEFON ETMEK
Diamond daymınd 1.ELMAS 2.KARO (kağıt oyunlarında)
Diary dayri GÜNLÜK, AJANDA
Dictator dıkteytır DİKTATÖR
Dictionary dikşınri SÖZLÜK
Die day ÖLMEK
Difference difrıns AYIRIM, FARK
Different dıfrınt FARKLI
Difficult dıfıkılt ZOR
Dig dig KAZMAK
Dinner dinır AKŞAM YEMEĞİ

Diploma dıploumı DİPLOMA
Diplomat dıplımat DİPLOMAT
Direct dırekt 1.DİREKT 2.YÖNLENDİRMEK, YOL VERMEK
Direction dırekşn YÖN
Director dırektır DİREKTÖR
Dirt dört KİR
Dirty dörti KİRLİ
Disadvantage disadvantıc DEZAVANTAJ
Disagree disıgrii ANLAŞAMAMAK, UYUŞMAMAK
Disappear disıpiır GÖZDEN KAYBOLMAK
Disappoint disıpoint HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK
Disc disk DİSK
Discipline disiplin DİSİPLİN
Disc-Jockey disk cokey DİSCOKEY
Discover diskavır KEŞFETMEK
Discuss dıskas TARTIŞMAK
Disease diziiz HASTALIK
Dish diş 1.TABAK ÇANAK,BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK
Dismiss dismis KOVMAK, YOL VERMEK, SAL VERMEK
Disobey disıbey İTAAT ETMEMEK
Display displey GÖSTERMEK
Dispose dispouz ATMAK, BIRAKMAK, ORTAYA ÇIKARMAK
Dispute dıspüut ANLAŞMAZLIK
Distance distıns UZAKLIK
Distant distınt UZAK

Distinct distinkt AÇIK, ÖZEL, FARKLI
Distinguish distinguwiş AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )
Distribute distribüut DAĞITMAK
District distrikt BÖLGE (toprak,ülke)
Disturb distörb RAHATSIZ ETMEK
Divide divayd BÖLMEK, PAYLAŞTIRMAK
Division divijn BÖLÜM
Dizzy dizi BAŞ DÖNMESİ
Do do YAPMAK
Dock dok 1.TERSANE(gemi) 2.SANIK İSKEMLESİ 3.DOK
Doctor daktır DOKTOR
Document dokümınt DOKÜMAN
Dog dog KÖPEK
Doll dol OYUNCAK BEBEK
Domestic dımestik EVCİL, EVE AİT, İÇSEL
Donkey donki EŞEK
Door door KAPI
Double dabl ÇİFT
Doubt daut 1.ŞÜPHE 2.EMİN OLMAMAK
Down daun AŞAĞISI
Draw drov 1.ÇİZMEK (resim) 2.ÇEKMEK (çekmece)
Dreadful dredfl KORKUNÇ, KÖTÜ
Dreadfully dredfıli ÇOK
Dream driim DÜŞ, HAYAL, RÜYA, RÜYA GÖRMEK
Dress dres 1.GİYSİ 2.GİYİNMEK

Drill dril 1.DELMEK 2.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK
Drink drink İÇMEK
Drive draıv ARABA KULLANMAK, SÜRMEK
Drop drop 1.DÜŞÜRMEK, DÜŞMEK, BIRAKMAK 2.DAMLA
Drug drag İLAÇ, UYUŞTURUCU
Drunk drank SARHOŞ
Dry dray 1.KURU 2.KURUMAK
Due düu KADAR, VADE( borç )
Dull dal 1.APTAL 2.KAPALI,SIKICI
Dust dast TOZ
Duty düuti 1.GÖREV 2.GÜMRÜK VERGİSİ
Daisy deyzi PAPATYA
Damage demı? ZARAR, ZARAR VERMEK
Darling daling SEVGİLİ
Date deyt 1)HURMA 2)RANDEVU
Deadline dedlayn MÜHLET,SON TESLİM TARİHİ
Deadlock dedlok 1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ
Deaf def SAĞIR
Debatable dibeytıbıl TARTIŞABİLİNİR
Debate dibeyt TARTIŞMA
Debt det BORÇ
Decay dikey ÇÜRÜMEK,BOZULMAK
Decent disınt DOĞRU,HAKLI,İYİ
Decline diklayn AZALTMAK,GERİLEMEK,DÜŞMEK
Decrease dikriis AZALMAK

Default difolt İFA ETMEME,HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe)
Defer diför GECİKTİRME, ERTELEME
Deficit defisit AÇIK (budget deficit=bütçe açığı)
Definition defineyşın TANIMLAMA
Deliberately dilibirıtli KASTEN
Demoralize dimorılayz CESARETİNİ KIRMAK, MORAL BOZMAK
Dependent dıpendınt BAĞIMLI (In dependent:bağımsız)
Deputation deputeyşın VEKİLLİK
Deputy depyuti VEKİL
Desperate despırit UMUTSUZ, ÇOK CİDDİ
Despite dıspayt RAĞMEN
Destination destıneyşın VARIŞ NOKTASI
Detach dita? AYIRMAK
Detective dıdektiv DEDEKTİF
Dew düu KIRAĞI (nem)
Diagram dayıgrım ŞEMA, DİYAGRAM
Diameter dayametır ÇAP
Dice days ZARLAR ( Tavla )
Diet dayt REJİM, DİYET
Digest daycest 1)HAZM ETMEK2)OLAYI KAVRAMAK 3)ÖZET,ANA FELSEFE,KURA
Dim dim KISIK, SÖNÜK
Dip dıp DALDIRMAK
Directory direktiri REHBER (telefon vb.)
Disaster dızastır FELAKET, AFET
Disclose diskloz AÇIĞA, MEYDANA ÇIKARMAK, BİLİNMESİNİ SAĞLAMAK

Disco disko DİSKO
Disgust dısgast TİKSİNTİ
Dismay dismey 1)SÜPRİZ 2)ÜZÜNTÜ
Dismay dismey KORKU, DEHŞET
Dispatch dispe? SEVK ETMEK, YOLLAMAK
Displace displeys YERİNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile)
Distinction dıstingşın KÜÇÜK FARKLILIK
Dive dayv DALIŞ
Diver dayvır DALGIÇ
Divorce dıvöös BOŞANMAK
Dominate domineyt HAKİM OLMA
Donate doneyt BAĞIŞ YAPMAK
Donation doneyşın BAĞIŞ
Donor donır BAĞIŞ YAPAN,İYİLİK SEVER (organ, okul bağışı vb.)
Doom duum KÖTÜ KADER,KÖR TALİH
Doomsday duumsdey AHİRET GÜNÜ
Dose dos BİR SEFERDE ALINAN İLAÇ MİKTARI
Down Payment davn peymınt PEŞİN (Ödeme)
Doze doz UYUKLAMAK, HAFİF UYKU
Dozen dozen DÜZİNE
Draft draaft 1)SURET, MÜSVEDDE 2)BANKA ÇEKİ, ÖDEME EMRİ
Drag dreg SÜRÜKLEMEK
Dragon dregın EJDERHA
Drain dreyn LAĞIM, SU YOLU
Drama draam DRAM

Draught draaft HAVA AKIMI, CERYAN
Draughts draafts DAMA OYUNU
Drawer drovır ÇEKMECE, GÖZ
Drawn droovn BOĞULMAK
Drug drag UYUŞTURUCU MADDE,İLAÇ
Drum dram 1)DAVUL 2)MAKARA 3)VARİL, BİDON
Duck dak 1)ÖRDEK 2)BAŞINI EĞMEK
Duckling dakling KÜÇÜK ÖRDEK
Duel duyıl DÜELLO
Dustbin dastbın ÇÖP TENEKESİ
Dye day BOYA, BOYAMAK (Saç,kağıt vb.)
Dynamite daynımeyt DİNAMİT
Dynamo daynımu DİNAMO
Dynasty dınısti HANEDANLIK

E
E.G. i ci ÖRNEĞİN (kısaltılmışı)
Each iiç HER, HER BİRİ
Eager iigır İSTEKLİ
Ear iır KULAK
Early örli ERKEN
Earn örn PARA KAZANMAK
Earnest örnıst CİDDİ
Earth örth 1.DÜNYA 2.TOPRAK 3.TOPRAK PARÇASI
Ease iiz KOLAYLIK
East iist DOĞU
Easy iizi KOLAY
Eat iit YEMEK YEMEK
Echo ekou EKO, AKİS
Economical ikınomikl EKONOMİK
Edge ec KENAR
Editor editır EDİTÖR
Educate ecukeyt EĞİTİM
Effect ıfekt ETKİ
Efficient ıfışınt ETKİN, İYİ ÇALIŞAN
Effort efıt EFOR
Egg eg YUMURTA
Either.....Or.... aydır ... or YA.....YA.....
Elastic ılestik ELASTİK
Elbow elbou DİRSEK
Elder eldır YAŞLI (daha yaşlı)

Elect ılekt SEÇMEK
Election ılekşın SEÇİM
Electricity ılektrisiti ELEKTRİK
Elegant elıgınt ŞIK
Elementary elımentri TEMEL, BAŞLANGIÇ İÇİN
Elephant elıfınt FİL
Else els DAHA, BAŞKA
Elsewhere elsver BAŞKA BİR YER
Embassy embısi BÜYÜKELÇİLİK
Emerge ımörc ÇIKMAK
Emergency ımörcınsi ACİL DURUM
Emigrate emıgreyt GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen)
Employ ımploy ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak)
Employee ımployi ÇALIŞTIRILAN ADAM
Employer ımployır İŞVEREN
Employment ımploymınt İŞ
Empty empti BOŞ
Enclose ınklouz KAPATMAK, ETRAFINI KAPATMAK
Encourage ınkarıc CESARETLENDİRMEK
End end SON, BİTİRMEK
Enemy enımi DÜŞMAN
Energy en

13145
0
0
Yorum Yaz